Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 486/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1108/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1463/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie przekazania wniosku zgodnie z właściwością

I SA/Wa 1613/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji

I SA/Wa 1399/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 1526/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1814/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-15

skarg A. L. i P. R. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

I SA/Wa 1851/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 31/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 173/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej
1   Następne >   3