Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 291/10 - Wyrok NSA z 2010-12-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia wydania orzeczenia w części z naruszeniem prawa, a w pozostałej części stwierdzenia jego nieważności

I SA/Wa 631/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OSK 1731/09 - Wyrok NSA z 2010-10-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania administracyjnego

I OSK 1717/09 - Wyrok NSA z 2010-10-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I OSK 4/10 - Wyrok NSA z 2010-10-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 928/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 129/10 - Wyrok NSA z 2010-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 273/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o uzupełnienie decyzji