Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 960/10 - Wyrok NSA z 2011-10-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 1876/10 - Wyrok NSA z 2011-10-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OSK 1538/10 - Wyrok NSA z 2011-12-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 2361/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 338/10 - Wyrok NSA z 2011-01-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zwrotu wniosku o przyznanie odszkodowania

I OSK 1286/10 - Wyrok NSA z 2011-07-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OSK 1081/10 - Wyrok NSA z 2011-10-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia postępowania

I OSK 766/10 - Wyrok NSA z 2011-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 93/11 - Wyrok NSA z 2011-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 1762/10 - Wyrok NSA z 2011-10-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   2