Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1335/11 - Wyrok NSA z 2012-12-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OSK 1336/11 - Wyrok NSA z 2012-12-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OSK 1876/11 - Wyrok NSA z 2012-01-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 428/11 - Wyrok NSA z 2012-03-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 471/11 - Wyrok NSA z 2012-04-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie wydzierżawienia gruntu

I OSK 265/11 - Wyrok NSA z 2012-02-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1885/10 - Wyrok NSA z 2012-01-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa w części oraz stwierdzenia jej nieważności w pozostałej części

I OSK 719/11 - Wyrok NSA z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 721/11 - Wyrok NSA z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 806/11 - Wyrok NSA z 2012-05-30

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia postępowania
1   Następne >   2