Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 432/12 - Wyrok NSA z 2013-07-30

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia podania o wznowieniu postępowania

I OSK 1423/11 - Wyrok NSA z 2013-01-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OSK 2268/11 - Wyrok NSA z 2013-05-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1/12 - Wyrok NSA z 2013-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 2363/11 - Wyrok NSA z 2013-05-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej

I OSK 2266/11 - Wyrok NSA z 2013-05-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 43/12 - Wyrok NSA z 2013-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania administracyjnego

I OSK 265/12 - Wyrok NSA z 2013-06-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych kopii dokumentów

I OSK 1362/12 - Wyrok NSA z 2013-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania