Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2298/12 - Wyrok NSA z 2014-04-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy podjęcia postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 108/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 171/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o podjęcie postępowania

I SAB/Wa 508/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

I OSK 555/13 - Wyrok NSA z 2014-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I OSK 2454/12 - Wyrok NSA z 2014-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SAB/Wa 203/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1917/12 - Wyrok NSA z 2014-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1941/12 - Wyrok NSA z 2014-03-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości

I SAB/Wa 490/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   3