Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 3337/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 2156/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 647/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi A. M. S., A. J., H. D. G. N., J. J., K. J., K. A., M. R. M., R. L., S. J., T. T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1940/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 646/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 77/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 2520/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SAB/Wa 18/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji

I SAB/Wa 541/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I OSK 723/15 - Wyrok NSA z 2015-06-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania
1   Następne >   +2   4