Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 714/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-07

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności ...

I SAB/Wa 733/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 521/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1931/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 1655/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1979/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 1930/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania

I SAB/Wa 808/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

I SA/Wa 1601/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie dotyczącej uwłaszczenia przedsiębiorstwa

I SAB/Wa 833/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania
1   Następne >   3