Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1721/18 - Wyrok NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

I OSK 1389/17 - Wyrok NSA z 2019-04-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I OSK 654/17 - Wyrok NSA z 2019-02-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 1864/17 - Wyrok NSA z 2019-05-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wznowienia postępowania

I OSK 1865/17 - Wyrok NSA z 2019-05-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wznowienia postępowania

I OSK 2342/17 - Wyrok NSA z 2019-07-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego

I OSK 2745/18 - Wyrok NSA z 2019-09-17

Skarga kasacyjna: M. K., A. M., M. E.-L., P. E., B. W., M. E., J. Sz., A. B., A. R., G. E., D. E., G. K., P. E., E. E., R. S., E. E.-R., E. M., J. E., M. E., W. E., D. M., J. Z., A. E., B. E., K. F., W. F., F. F, T. P. i I. R.- R. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. K., A. M., M. E.-L., P. E., B. W., M. E., J. Sz., A. B., A. R., G. E., D. E., G. K., P. E., E. E., R. S., E. E.-R., E. M., J. E., M. ...

I OSK 95/18 - Wyrok NSA z 2019-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I OSK 2144/17 - Wyrok NSA z 2019-06-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 3132/18 - Wyrok NSA z 2019-12-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy zmiany decyzji
1   Następne >   2