Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X

I SA/Wa 1716/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji