Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1036/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1010/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 541/18 - Wyrok NSA z 2018-07-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1398/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 167/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-03

Sprawa ze skargi M. P. i A. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1686/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenie postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1417/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 1950/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1760/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 1497/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-26

Skarga T. K. na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty