Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 254/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 246/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy podjęcia postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 468/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 963/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 364/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 945/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego

I SA/Wa 450/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty