Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 543/18 - Wyrok NSA z 2019-10-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego

I OSK 605/18 - Wyrok NSA z 2019-10-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1063/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] marca 2019 r. znak: [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania