Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2074/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 63/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji