Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 719/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną

II SA/Gl 970/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SAB/Gl 43/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju zobowiązuje Wojewodę [...] do dokonania, w terminie dwóch miesięcy od daty doręczenia akt sprawy, czynności załatwiającej wniosek A. J. z dnia [...] r.