Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II OSK 2801/15 - Wyrok NSA z 2016-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej

II SA/Op 58/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-11-22

skarg W. O. i Prokuratora Okręgowego w Katowicach na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Po 474/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bk 529/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-11-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości

II OSK 213/15 - Wyrok NSA z 2016-11-04

Skargi kasacyjne Wojewody Lubuskiego oraz E.T. i W.T. od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubuskiego nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

II SA/Wr 594/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru rozbiórki czterech budynków

II OSK 355/15 - Wyrok NSA z 2016-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu i nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 2606/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OSK 368/15 - Wyrok NSA z 2016-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zameldowania

II OSK 381/15 - Wyrok NSA z 2016-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
1   Następne >   +2   +5   7