Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Go 326/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-11-15

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do września oraz grudzień 2011 r.

III SA/Wa 3052/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2010 r.