Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 2638/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-22

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi J. K. na uchwałę Rady Gminy J. , Nr [...] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy J.w obszarze sołectwa J.