Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X

I OSK 2073/18 - Wyrok NSA z 2019-01-31

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego