Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VIII SA/Wa 796/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2790/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 3358/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-15

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Paweł Dańczak (spr.) po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu [...] od decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 3359/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-15

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Paweł Dańczak (spr.) po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu [...] od decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 2501/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 2315/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego