Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 380/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Wa 1180/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wa 1027/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia oraz utrzymanego nim w mocy postanowienia Komendanta Głównego Straży Granicznej nr [...].

II SA/Wa 1026/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia oraz utrzymanego nim w mocy postanowienia Komendanta Głównego Straży Granicznej nr [...].

II SA/Wa 1031/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia