Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Gl 645/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wydania odpisu aktu urodzenia

II OSK 72/09 - Wyrok NSA z 2010-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie odmowy ustalenia pisowni nazwiska w aktach stanu cywilnego

III SA/Kr 1176/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy sprostowania treści aktu urodzenia s k a r g ę

IV SA/Wa 398/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

III SA/Gd 571/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wpisania wzmianki dodatkowej o przysposobieniu do aktu urodzenia

II SA/Gl 669/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie akt stanu cywilnego

III SA/Kr 775/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy sporządzenia aktu urodzenia dziecka martwo urodzonego

IV SA/Wa 270/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wpisania aktu małżeństwa

IV SA/Wa 213/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wpisu do polskiej księgi urodzeń

IV SA/Wa 1729/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu wniosku o unieważnienie aktu stanu cywilnego
1   Następne >   2