Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

II SA/Łd 1094/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie warunków zabudowy dla inwestycji