Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

II SAB/Gl 59/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie niewydania dokumentu o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

II SAB/Go 41/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-06-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w przedmiocie wydania kserokopii aktu urodzenia

II OSK 1095/20 - Wyrok NSA z 2020-09-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w przedmiocie wydania aktu zgonu

III SAB/Kr 148/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-12-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w przedmiocie sprostowania aktu zgonu

III SAB/Kr 161/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-03-22

Skarga G. B., na bezczynność Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w przedmiocie naniesienia wzmianki dodatkowej na akcie małżeństwa, , ,