Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bank X
  • Skarżony

I SA 1440/96 - Wyrok NSA z 1997-08-06

skargę w przedmiocie nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu.