Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VIII SA/Wa 663/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Bd 59/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 1498/06 - Wyrok NSA z 2007-11-14

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gd 46/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Po 348/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

VII SA/Wa 1294/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 989/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

II OZ 1002/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1908/06 - Wyrok NSA z 2008-01-23

Skargi kasacyjne M. C. i [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego

II OSK 1591/06 - Wyrok NSA z 2007-11-29

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazania rozbiórki
1   Następne >   +2   +5   +10   12