Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 187/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-04

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postaci sporządzenia opinii o bezzasadności skargi o wznowienie postępowania sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozbawienia statusu bezrobotn...

II SA/Rz 1137/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-03-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie z jego skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Lu 455/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu bezrobotnego

II SA/Rz 1545/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-11-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia z tytułu zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Go 1015/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubskiego w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Go 1015/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

III SA/Kr 1666/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej