Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Rz 1545/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-11-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia z tytułu zasiłku dla bezrobotnych