Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wr 330/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-10-05

Skarga A. i A.W. na decyzję SKO w J. w przedmiocie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za [...] rok, wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji,

I SA/Go 370/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. z tytułu uzyskanych dochodów z kapitałów pieniężnych

I SA/Bd 1069/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-02-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od towarów i usług postanowił

III ARN 2/85 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1985-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów (...) w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty na rzecz Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej za 1982 r. na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego PRL (...) od postanowienia NSA w Warszawie III SA 49/84~

I SA/Go 420/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku akcyzowego za czerwiec 2016 r. z tytułu produkcji papierosów poza składem podatkowym i wprowadzenia ich do obrotu

I SA/Gd 1064/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w w przedmiocie odmowy ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od fizycznych w 2016 roku.

I SA/Go 745/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 rok

I SA/Lu 585/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2011 r.