Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ke 112/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 2037/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

II SA/Sz 1446/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 937/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 978/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

III SA/Kr 938/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

I OSK 107/06 - Wyrok NSA z 2006-06-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I OSK 589/08 - Wyrok NSA z 2008-10-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia oddalono skargę kasacyjną.

II SA/Po 387/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. dnia [...] 2011 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;

II SA/Bd 980/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych
1   Następne >   2