Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Bd 1059/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną, przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, odmowy przyznania świadczenia przedemerytalnego