Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 62/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-04

Wniosek w przedmiocie wniosku E.J. o wydłużenie okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych o okres korzystania z zasiłku macierzyńskiego

I OW 143/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji orzekającej o prawie do zasiłku J. K.

I OW 101/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. G. o przyznanie statutu osoby bezrobotnej oraz utraty zasiłku dla bezrobotnych

I OW 27/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania D. S. od decyzji Kierownika Działu Obsługi Bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku działającego w imieniu Starosty Słupskiego w przedmiocie utraty prawa do stypendi...

I OW 239/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy J. N. w sprawie potrącenia ze świadczeń rentowych należności z tytułu zasiłku dla bezrobotnych

II SO/Rz 4/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-03-22

Wniosek Prezydenta Miasta P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta P., a Marszałkiem Województwa P. w sprawie przyznania zasiłku dla bezrobotnych -