Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA 4358/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-19

Wniosek W.G. o uzupełnienie postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt II SA 4358/03

II SA 4358/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie II SA 4358/03

IV SO/Wr 10/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-31

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia pozostałej do spłaty należności z tytułu pożyczki na podjęcie działalności gos...

II SA/Rz 336/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-05-10

Sprawa ze skargi S. M. na pismo Zakładów Chemicznych 'O.-S.' S.A. w N. S. w przedmiocie stwierdzenia, że skarżący nie jest uprawniony do nieodpłatnego nabycia akcji

IV SO/Wr 10/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-24

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia pozostałej do spłaty należności z tytułu pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

I OW 239/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy J. N. w sprawie potrącenia ze świadczeń rentowych należności z tytułu zasiłku dla bezrobotnych

II SO/Rz 4/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-03-22

Wniosek Prezydenta Miasta P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta P., a Marszałkiem Województwa P. w sprawie przyznania zasiłku dla bezrobotnych -

II SO/Rz 4/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie z jego skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Op 275/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-11-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku o przedłużenie renty szkoleniowej