Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Po 56/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w P. w przedmiocie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej

IV SAB/Wr 178/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty K. w przedmiocie skierowania na szkolenie

II SAB/Wa 113/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SAB/Wr 127/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści dotyczące punktu b skargi .

II SAB/Wa 311/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przedstawienia oferty pracy

IV SAB/Wr 51/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-06-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza D. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wr 129/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści dotyczące punktu d skargi .

IV SAB/Wr 59/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty D. w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i przyznania prawa do zasiłku

II SAB/Wa 410/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Pracy i Polityki w zakresie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji -

IV SAB/Wr 154/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie doręczenia orzeczenia
1   Następne >   2