Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

II SA/Ke 1061/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie uznania winnym naruszenia dyscypliny służbowej

II SA/Wa 2140/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną myśliwską

III SA/Gd 717/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-01-30

Sprawa ze skargi M. B. na czynność Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej [...] w przedmiocie odebrania za pokwitowaniem broni palnej wraz z amunicją