Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

II SA/Kr 731/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie ...Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. [....] w przedmiocie obowiązku przedłożenia ekspertyzy technicznej i inwentaryzacji

VIII SA/Wa 746/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Kr 363/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki

VII SA/Wa 848/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Gl 87/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy uchylenia decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego

II SA/Kr 261/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Gl 613/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych

VII SA/Wa 2517/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych

II SA/Kr 41/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

II SA/Kr 131/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki
1   Następne >   +2   4