Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X
  • Skarżony
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II GSK 1113/11 - Wyrok NSA z 2012-08-30

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w B. w sprawie ze skargi M. C. K. w A. K. na niewykonanie wyroku przez R. I. O. w B. nr [...] w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia sądu oraz orzeczenia o istnieniu obowiązku