Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 338/07 - Wyrok NSA z 2008-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót budowlanych

II OSK 402/07 - Wyrok NSA z 2008-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

II OSK 413/07 - Wyrok NSA z 2008-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 478/07 - Wyrok NSA z 2008-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

II OSK 481/07 - Wyrok NSA z 2008-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody L. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

II OSK 261/07 - Wyrok NSA z 2008-04-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

II OSK 333/07 - Wyrok NSA z 2008-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OSK 384/07 - Wyrok NSA z 2008-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 483/07 - Wyrok NSA z 2008-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 341/07 - Wyrok NSA z 2008-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   2