Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Lu 571/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia wykonania utwardzenia powierzchni działek

II SA/Rz 228/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-03-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie z jego skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na rozbiórkę budynku

II SA/Rz 45/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-03-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z jego skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę i przebudowę miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej

II OZ 443/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego , nr [...] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych

II OZ 444/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego , nr [...] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszen...

II OSK 906/14 - Postanowienie NSA z 2016-03-18

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę

II SA/Lu 140/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 1891/14 - Postanowienie NSA z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę

II SO/Po 17/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-03

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Go 77/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
1   Następne >   +2   +5   7