Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 2585/15 - Postanowienie NSA z 2016-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1268/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1267/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gl 269/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu od zgłoszenia robót budowlanych

II SA/Gl 265/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu od zgłoszenia robót budowlanych

II SA/Gl 267/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu od zgłoszenia robót budowlanych

II SA/Gl 268/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu od zgłoszenia robót budowlanych