Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Lu 1094/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 420/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 1128/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1383/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1393/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 989/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 1144/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 1139/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 1146/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję [...] r., nr [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości