Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Po 802/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 830/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postan...

II OSK 990/12 - Postanowienie NSA z 2013-12-04

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

II OZ 1150/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę pawilonu handlowego o część usługową oraz nadbudowę piętra z prz...

II OSK 2668/12 - Postanowienie NSA z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę

II SA/Lu 363/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę w zakresie zwrotu opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem

II SA/Op 428/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

II OZ 993/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 1052/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 276/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
1   Następne >   +2   6