Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 762/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 699/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi