Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Bk 354/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odzysku odpadów

II SA/Go 166/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Go 765/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bk 353/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odzysku odpadów

II SA/Bk 355/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odzysku odpadów

II SA/Gd 710/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta U. w przedmiocie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta U. miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów oraz stałego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

III SA/Kr 848/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia I

II GSK 641/12 - Wyrok NSA z 2013-07-31

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w G. w sprawie ze skargi L. Ż. na decyzje SKO w S. nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Kr 337/96 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-01-29

Zmiana rodzaju prowadzonej w obiekcie budowlanym działalności gospodarczej wymaga zezwolenia właściwego organu tylko wtedy, gdy wiąże się ze zmianą warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego, powodziowego lub pracy, warunków zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych lub ochrony środowiska bądź wielkości lub układu obciążeń.

V SA/Wa 625/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-19

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry