Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OSK 50/13 - Wyrok NSA z 2014-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych

II OW 195/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-07

Wniosek Starosty Szczecineckiego z 19 października 2018 r. nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą Szczecineckim a Dyrektorem Zarządu Zlewni w Koszalinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przez wskazanie organu właściwego w sprawie zalewania działki rolnej

IV SA/Po 536/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w przedmiocie uchylenia w części decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 130/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie odmowy ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 131/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie odmowy ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Wr 506/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Z. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz wód opadowych i roztopowych do wód