Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 107/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-18

Wniosek Wojewody Śląskiego z [...] czerwca 2018 r. nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Starostą Pszczyńskim przez wskazanie organu właściwego w sprawie rozpoznania zgłoszenia robót budowlanych