Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 1403/05 - Wyrok NSA z 2006-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2001 r.

II FSK 857/13 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie umorzenia postępowania i odmowy umorzenia opłaty legalizacyjnej

I SA/Wr 1322/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r.

II FSK 1118/14 - Wyrok NSA z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej

II FSK 2146/14 - Wyrok NSA z 2015-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie umorzenie opłaty legalizacyjnej

III SO/Wa 2/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-24

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny w trybie art. 55 § 1 u.p.p.s.a.

IV SA 956/96 - Wyrok NSA z 1998-03-17

Sprawy dotyczące przekroczenia granicy przy realizacji obiektów budowlanych, w tym ogrodzeń, podlegają rozstrzyganiu w postępowaniu przed sądem powszechnym.

III SA 2825/99 - Wyrok NSA z 2000-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie

II FSK 2400/14 - Wyrok NSA z 2015-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie umorzenia opłaty legalizacyjnej

II FSK 1499/09 - Wyrok NSA z 2010-12-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r.
1   Następne >   +2   +5   7