Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 60/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-15

Wniosek SKO w Krakowie o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie w sprawie zażalenia Spółdzielni Mieszkaniowej A. w K. na postanowienie Prezydenta Miasta Krakowa nr [...] o odmowie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem zieleni