Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Lu 1146/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję [...] r., nr [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości