Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Po 106/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości;

II SA/Rz 824/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez zezwolenie na założenie i przeprowadzenie gazociągów przesyłowych

II SA/Kr 489/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu działki

II SA/Rz 989/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-09-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości

II SA/Lu 1146/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję [...] r., nr [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Lu 529/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody z [...] lipca 2019 r., znak: [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą na realizację inwestycji drogowej

II SA/Lu 750/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania